LED

Bra att veta om LED

Lysdioders livslängd påverkas till största delen av värmen (omgivningstemperaturen). Se till att avkylning och ventilation är så god som möjligt och följ alltid tillverkarens minimirekommendationer
Använd alltid drivdon av god kvalité avsedda för LED-moduler
Var noga med att kontrollera att polariteten är rätt vid inkoppling. Ansluts dioderna med fel polaritet kommer de inte att lysa och kan skadas permanent, ofta bara på någon sekund
Provbelys gärna
Kontrollera alltid hur tillverkaren anger livslängden, om den är relaterad till ett ljusbortfall så att ni jämför äpplen och äpplen. Det finns fortfarande gott om leverantörer som felaktigt anger LEDs livslängd till 100 000 timmar eller mer. Dock så beror livslängden på hur väl kylning av LED kan göras på armaturen
Varför det skiljer mycket i pris på produkt till produkt kan bero på design, kvalité på dioder, kvalité på driver, garantier, varumärke med mera.

Fördelar med LED

Extremt små och tunna
Ljuset har ingen IR- eller UV-strålning
LED fungerar bra eller bättre i kalla miljöer, precis som belysning i kylskåp ökar livslängden markant jämfört med i vanlig rumstemperatur
Mycket lång livslängd
Okänsliga för stötar och vibrationer
Lätta att driva, startar direkt med full effekt och kan ljusregleras enkelt och flimmerfritt från 0-100%
Påverkas inte negativt av tändningar och släckningar – tvärtom ökar livslängden
LED har hög ljusstyrka och ljuset kan styras enkelt med plastlinser eller små reflektorer med små förluster
Innehåller inte kvicksilver eller andra tungmetaller
Drivs med lågvolt, enklare och säkrare installation

Ekonomiska fördelar
Den mycket långa livslängden på upp till 15 – 100 000 brinn timmar ger låga underhållskostnader och dessutom en mycket låg energikostnad
Ett byte till LED armaturer skulle ge stora besparingar i hemmiljö och på många offentliga platser som hotell, restauranger med mera
De LED-armaturer som finns idag på marknaden klarar gott och väl av de behov som finns för dessa miljöer

Miljövinster
Den höga energieffektiviteten och långa livslängden gör att den totala miljöpåverkan blir liten eftersom energianvändningen är låg och att färre antal ljuskällor behöver bytas och tas om hand för återvinning
Nattaktiva insekter störs inte heller av LED-ljuset

Nackdelar med LED

Är mycket värmekänsliga och avger inte sin värme som värmestrålning (IR) utan kräver värmeavledning och kylning på ett effektivt sätt annars förkortas livslängden avsevärt
LED-ljuset är monokromatiskt och har en annan karaktär än vanliga ljuskällor
Är relativt dyra i inköp men med sin låga energiförbrukning och långa livslängd betalar de sig ofta på bara några år
Vita LED har fortfarande färgavvikelser och färgskiftningar som måste beaktas