Fördelar med LED

Extremt små och tunna
Ljuset har ingen IR- eller UV-strålning
LED fungerar bra eller bättre i kalla miljöer, precis som belysning i kylskåp ökar livslängden markant jämfört med i vanlig rumstemperatur
Mycket lång livslängd
Okänsliga för stötar och vibrationer
Lätta att driva, startar direkt med full effekt och kan ljusregleras enkelt och flimmerfritt från 0-100%
Påverkas inte negativt av tändningar och släckningar – tvärtom ökar livslängden
LED har hög ljusstyrka och ljuset kan styras enkelt med plastlinser eller små reflektorer med små förluster
Innehåller inte kvicksilver eller andra tungmetaller
Drivs med lågvolt, enklare och säkrare installation

Ekonomiska fördelar

Den mycket långa livslängden på upp till 15 – 100 000 brinn timmar ger låga underhållskostnader och dessutom en mycket låg energikostnad
Ett byte till LED armaturer skulle ge stora besparingar i hemmiljö och på många offentliga platser som hotell, restauranger med mera
De LED-armaturer som finns idag på marknaden klarar gott och väl av de behov som finns för dessa miljöer

Miljövinster

Den höga energieffektiviteten och långa livslängden gör att den totala miljöpåverkan blir liten eftersom energianvändningen är låg och att färre antal ljuskällor behöver bytas och tas om hand för återvinning
Nattaktiva insekter störs inte heller av LED-ljuset