Att belysa inomhus

Fundera över hur vill du gestalta din miljö. En god belysning i hemmet är mycket viktigt och ökar vårt välbefinnande. En bra princip är att utgå ifrån funktionen ljuset skall fylla. En ljuspunkt per moment. Varken för mycket eller för lite ljus är att rekommendera....