Bra att veta om LED

Lysdioders livslängd påverkas till största delen av värmen (omgivningstemperaturen). Se till att avkylning och ventilation är så god som möjligt och följ alltid tillverkarens minimirekommendationer
Använd alltid drivdon av god kvalité avsedda för LED-moduler
Var noga med att kontrollera att polariteten är rätt vid inkoppling. Ansluts dioderna med fel polaritet kommer de inte att lysa och kan skadas permanent, ofta bara på någon sekund
Provbelys gärna
Kontrollera alltid hur tillverkaren anger livslängden, om den är relaterad till ett ljusbortfall så att ni jämför äpplen och äpplen. Det finns fortfarande gott om leverantörer som felaktigt anger LEDs livslängd till 100 000 timmar eller mer. Dock så beror livslängden på hur väl kylning av LED kan göras på armaturen
Varför det skiljer mycket i pris på produkt till produkt kan bero på design, kvalité på dioder, kvalité på driver, garantier, varumärke med mera.