EUROPALJUS

Februaris Nyhetsbrev : Skenor är grejen

Europaljus - En svartvit bild med orden a ratwursts
Europaljus - En smal kontorskorridor med stängda dörrar på vardera sidan, överliggande ljusskenor är grejen och ett brunt heltäckningsmatta golv.

Skenor är grejen

Hej där!

Går du omkring och funderar på varför det är så bra att använda spotlights i 1-fas eller 3-fas med skenor i taket? Nej. Tänkte nästan det. Låt mig berätta.

Idag används ofta 1-fasskenor i enklare miljöer, alltså miljöer där du inte behöver ha kontroll på varje spot och där det räcker med en styrning. 1-fas täcker behovet i mindre utrymmen, till exempel i hemmamiljöer eller mindre kommersiella utrymmen – men också där budgeten är begränsad.

3-fasskenor används istället med fördel vid större belysningsinstallationer som i butiker, gallerior, stora kontorsområden eller i utställningslokaler. Helt enkelt där du har behov av olika typer av styrningar eller zoner.

Skenor är grejen

Oavsett hur ditt behov ser ut är skenor i tak både funktionella och populära av flera skäl. Så här:


Enkel installation
– Att installera 3-fasskenor är relativt enkelt och kräver ingen komplicerad kabeldragning. Det är också lätt att vid behov anpassa och utöka systemet med fler spots, pendlar och liknande.

– Skensystemen är väldigt effektiva då du har behov av att pendla ned din belysning för höga takhöjder eller om du har ett fast undertak (till exempel ett betongtak) där du inte har möjlighet att fälla in spots.

Flexibilitet
– Med en 3-fasskena kan du flytta dina armaturer, komplettera med fler spots eller lägga till en pendel och/eller en högtalare direkt i skenan.

Du kan sedan styra allt tillsammans eller via 3-olika faser vilket ger dig stor flexibilitet för olika behov och situationer hos dig.

Effektivitet
3-fasskenor tillåter en jämn fördelning av strömmen av varje spot. Det innebär att du kan driva flera spots med hög effektivitet utan att använda separata kablar för varje enhet.

Ekonomiskt
– Trots initiala kostnader för installation är 3-fasskenor kostnadseffektiva på lång sikt då de ger möjlighet till energibesparingar samt minskade underhållskostnader. Du behöver heller inte köpa alla armaturer vid samma tillfälle utan kan enkelt lägga till efter behov och efterfrågan. Du kan också enkelt flytta dem på skenan för att tillgodose dina behov.

För att knyta ihop säcken och göra det enkelt för dig vill jag sammanfatta ovan:

Välj 1-fas skenor för mindre installationer med enklare belysningsbehov och budgetbegränsningar.
Välj 3-fasskenor för större installationer där flexibilitet, individuell kontroll och högre effektbehov är viktiga faktorer.

Har jag lyckats göra dig nyfiken på skenor tycker jag att du ska kika här. Inspireras också av bilderna nedan – och vill du veta mer om hur Europaljus kan hjälpa dig med belysning i skenor så hör av dig.

Du vet var vi finns!

Europaljus - En leende man med skägg, poserar för ett porträtt utomhus med höstiga färger i bakgrunden och ljusskenor är grejen, ovanför en handskriven signatur "jens" och svensk text
Europaljus - En träningsanläggning för flygsimulator med diverse utrustning och ljusskenor som visar piloter i aktion.
Europaljus - Interiör i ett modernt showroom med olika kakeldesigner, heminredningselement och ljusskenor är grejen.
Europaljus - En modern vardagsrum med en grå soffa, ljusskenor är grejen, och hårdträgolv.
Senaste nyhetsbreven
Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få uppdaterad information och nyheter.